Karlovačko: Slavi u ime Karla

Karlovacko pivo i Karlo
Karlovacko pivo i Karlo

Nagradna igra ima jedan krug izvlačenja u kojem se izvlači 501 nagrada. Nagrade su sljedeće:

a) 1x potrošačka kartica Zagrebačke banke Zagreb s iznosom od 100.000,00 kn te 312 limenki Karlovačkog svijetlog piva od 0,33l + 10 majica Karlo.

b) 500 poklon-paketa (1 paket = majica + 24 limenke Karlovačkog svijetlog piva od 0,33l)

Trajanje nagradne igre: od 03.09.2010. do 17.10.2010.
Adresa za slanje kuverti je
Karlovačka pivovara d.o.o.
p.p. 185
47 000 Karlovac

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim osoba navedenih u stavku 3. ovoga članka, koje skupe 5 (pet) zatvarača s nekog od proizvoda Karlovačkog svijetlog piva boce od 0,5 litara, boce od 0,33 litre, boce od 0,25 litara, PET boce od 1 litre i PET boce od 2 litre ili Karlovačkog Rally piva boce od 0,5 litara i boce od 0,33 litre te Karlovačko Next od 0,33 litre, te ih u razdoblju od 3. rujna 2010. do 17. listopada 2010. godine pošalju na adresu: Karlovačka pivovara d.o.o., p.p. 185, 47 000 Karlovac, s naznakom “Slavi u ime Karla”, zajedno s osobnim podacima: ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, mobitela i adresa prebivališta. Svaki sudionik ima pravo poslati neograničen broj kuverti. Svaka kuverta s 5 (pet) zatvarača smatrat će se zasebnom prijavom za nagradno izvlačenje. Kuverte koje budu poslane nakon 17. listopada 2010. neće biti važeće.

Izvlačenje nagrada organizirat će se 20. listopada 2010. godine u prostorijama Karlovačke pivovare d.o.o., Dubovac 22, 47000 Karlovac.

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE