NaslovnicaBesplatne nagradne igrePreuzmi besplatnu čokoladu i osvoji godišnju zalihu JIMMY FANTASTIC čokolade

Preuzmi besplatnu čokoladu i osvoji godišnju zalihu JIMMY FANTASTIC čokolade

Nagradni natječaj traje od 29.4.2021. do 29.5.2021. godine. i odvija se na teritoriju Republike Hrvatske i Republike Slovenije za sve punoljetne korisnike.

Nagradni fond glavnih nagrada se sastoji se od:
1. NAGRADA – CJELOGODIŠNJA ZALIHA JIMMY FANTASTIC ČOKOLADE
365 Jimmy fantastic čokolada u pakiranju od 180 grama
2. NAGRADA – MJESEČNA ZALIHA JIMMY FANTASTIC ČOKOLADE
30 Jimmy fantastic čokolada u pakiranju od 180 grama
3. NAGRADA – TJEDNA ZALIHA JIMMY FANTASTIC ČOKOLADE
7 Jimmy fantastic čokolada u pakiranju od 180 grama
Svi sudionici koji ispune zadatak jedan ili dva osvajaj jednu čokoladu.

U nagradnom natječaju može sudjelovati svaki punoljetni potrošač (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj), koji na web stranici arena.jimmy-fantastic.com sudjeluje na sljedeće načine:
1. Korisnici web stranice arena.jimmy-fantastic.com pregledavaju i ocjenjuju šale kako je opisano na web stranici. Kada korisnik ocijeni najmanje pet viceva, automatski se otvara web obrazac u kojem korisnik mora unijeti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, adresa e-pošte) i pristati na pravila i uvjete sudjelovanja. Kada korisnik pošalje podatke, na upisanu e-mail adresu dobiva poruku potvrde u kojoj mora kliknuti na poveznicu potvrđujući tako svoje sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator šalje 1 (jednu) Jimmy fantastic čokoladu u pakiranju od 100 grama korisniku koji je potvrdio svoje sudjelovanje klikom na poveznicu na fizičku adresu koju je korisnik unio u web obrazac.
Navedenim načinom korisnik može sudjelovati nekoliko puta (tj. ocijeniti više šala), međutim, ima pravo samo na jednu nagradu (tj. besplatnu čokoladu).
2. Korisnik na web stranici arena.jimmy-fantastic.com klika na jednu od predloženih šala i odabire “Uredi foru”. Može promijeniti odabranu šalu ili napisati vlastiti prijedlog. Nakon slanja šale, korisniku se otvara web obrazac u koji mora unijeti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, adresa e-pošte) i pristati na Pravila i uvjete sudjelovanja. Kada korisnik pošalje podatke, na upisanu e-mail adresu dobiva poruku potvrde u kojoj mora kliknuti na poveznicu potvrđujući tako svoje sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator šalje 1 (jednu) Jimmy fantastic čokoladu u pakiranju od 100 grama korisniku koji je potvrdio svoje sudjelovanje klikom na poveznicu, na fizičku adresu koju je korisnik unio u web obrazac.
Uz to, slanjem šale, korisnik sudjeluje u natječaju za jednu od tri glavne nagrade

Natjecanje za 3 glavne nagrade odvija se na sljedeći način:
Poslane šale čuvaju se u bazi podataka. Organizator će pregledati viceve i objaviti ih na web stranici po vlastitom izboru. Objavljene šale mogu pogledati i ocijeniti svi posjetitelji web stranice arena.jimmy-fantastic.com. Posjetitelji web stranice ocjenjuju šale pomicanjem kartica lijevo i desno kako je objašnjeno i prikazano na web stranici. Prva tri korisnika – autori prijavljenih šala, koji dobiju najviše glasova do dana završetka natječaja (pozitivne ocjene korisnika web stranice)

Organizator će nagradu poslati na navedenu adresu u roku od trideset (30) dana od predaje podataka u web obrascu na web stranici arena.jimmy-fantastic.com i to pobjedniku koji ima pravo na nagradu.

Na kraju natječaja, odnosno 20.5.2021. u 23:59, korisnici s najviše glasova bit će vidljivi na web stranici. Autori tri vica koja su skupila najviše glasova dobit će glavne nagrade, kako je definirano u pravilima. Organizator će glavnim dobitnicima poslati nagrade na navedenu adresu u roku od 30 dana od završetka nagradnog natječaja.

Imena dobitnika tri glavne nagrade bit će objavljena najkasnije 8 dana nakon konačnog izbora na arena.jimmy-fantastic.com. Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi pisanim putem u roku 8 dana od izvlačenja. Pobjednik mora dostaviti agenciji sve potrebne podatke za nagradu (adresa stalnog prebivališta koja mora biti na teritoriju Republike Hrvatske ili Republike Slovenije) u roku od 7 dana od primitka obavijesti o pravu na nagradu koju je poslala agencija. U suprotnom, smatra se da se pobjednik odrekao nagrade.

Za detaljna pravila i sudjelovanje kliknite OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE