DOBITNICI Market Plus nagradne igre su:

AUTO Audi A3
Božica Salaj, Čepin

AMEX 100.000kn
Marija Piskač, Radovan

ATLAS – PUTOVANJE
Ivana Trojko, Cargovec
Zoran Živkovid, Čepinski Martinci
Marko Paradžik, Cerid
Ana-marija Kraljčid, Družbinec
Zlatko Šanitavec, Martijanec
Branko Kossi
Darko Prlid, Marija bistrica
Irena Kokotec, Gornja Voda
TELEVIZORI:
Regija Zagreb
Dalija Lukid
Miroslav Škrlec
Ana Hirg
Roman Tomašid
Valentina Kajid
Regija Sjever
Jadranka Horvat
Dragica Hanžek
Križevid Katarina
Melko Lajtman
Ljiljana Đurašin
Regija Zapad
Dora Buždon
Suzana Štepid
Norma Hervat
Irena Softid,
Ivana Radola
Regija Istok
Zdenka Kopčid
Mijil Peizica
Božo Aleksid
Milan Solid
Darko Čajkovac
Regija JUG I
Rafet Babačid
Cindy – Daniela Šmit
Šimun Bugarija
Martin Paleka
Drago Bakšaj
Regija JUG II
Nevenka Odža
Mirko Pažanin
Marija Jujnovid
Ines Glavina
Viktor Šober
POKLON PAKETI:
Regija Zagreb
1. Antonia Dabac
2. Ivana Blažid
3. Tatjana Vogel
4. Đurđica Dončid
5. Jasna Gracin
6. Nikolina Cvetan
7. Josipa Pokas
8. Kiseljak valentina
9. Ivana Žutid
10. Amir Aganovid
11. Nada Šarid
12. Ivana Duro
13. Zdenkica Đurkovid
14. Veronika Dujmušid
15. Nevenka Perušid
16. Snježana Žabek
17. Ferida Mešetovid
18. Tihana perkovid
19. Tihana Kujadin Kučinid
20. Branimir Pešid
21. Marina noršid
22. Milica Huzanid
23. Milan Vešligaj
24. Ignac Rataid
25, Lebo Brankica
26. Katarina Kišak
27. Miroslav Hađina
28. Milka Miletid
29. Pozaid Sredko
30. Poštek
POKLON PAKETI:
DOBITNICI NAGRADA
Regija Sjever
1. Marija Ščrbak
2. Leina Perkovid
3. Dejan Strugar
4. Ana Pintarid
5. Marijana Hum
6. Dubravka Novak
7. Valentina Cvetko
8. Monika Mlinarid
9. Antonija Slunjski
10. Tatjana Kancijan
11. Đurđica Kos
12. Goran Oršuš
13. Geci Slavko
14. Valerija Lackovid
15. Mlinarid Katica
16. Ana Prgomet

Plus market nagradna igra 2016 traje od 02.11.2016. do 31.01.2017.

Nagradni fond uključuje:

plus-market-nagradna-igra-2016-lova-do-krova-i-audi-iz-snovaPlus market nagradna igra 2016 – kako sudjelovati?

U periodu od 02.11.2016. do 31.01.2017. godine za svakih potrošenih 25,00 kuna kupac dobiva naljepnicu, a za sakupljenih 10 naljepnica, kupac ostvaruje pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Sudjelovanje se ostvaruje ispunjavanjem kupona koji se dobiva za sakupljenih 10 naljepnica:
Ime i prezime, adresa, broj računa, prodajno mjesto Plus marketa
Ispunjeni kuponi dostavljaju se u VELPRO Centre najkasnije do 05.02.2017.

Izvlačenje dobitnika će se održati 09.02.2017. u 11h u VELPRO Centru Jankomir, Kovinska 1, 10000 Zagreb. Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o dobitku telefonskim putem ili poštom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena 10.02.2016. na službenoj Internet stranici tvrtke: www.velpro.hr.

Regionalne nagrade se dijele o centrima gdje se predaju kuponi;
Regija Zagreb – Zagreb
Regija Sjever – Varaždin
Regija Istok – Osijek, Slavonski brod, Vinkovci
Regija Jug I – Šibenik, Zadar
Regija Jug II – Dubrovnik, Makarska, Split, Korčula, Hvar
Regija Zapad – Rijeka, Pula, Poreč, Rovinj, Rab, Krk,

Za detaljna pravila nagradne igre kliknite OVDJE

Najnovije nagradne igre