NaslovnicaKategorije nagradnih igaraNovine i časopisiNagradna igra 24sata: Zaigraj i osvoji Citroen Aircross!

Nagradna igra 24sata: Zaigraj i osvoji Citroen Aircross!

Trajanje:

Nagradna igra 24sata održava se od petka 24.6.2022. do 5.7.2022.

Nagrade:

1 x C3 AIRCROSS FEEL PACK PureTech 110 S&S BVM6 jedinične cijene 171.675,30 kn uključujući PDV i PPMV

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Kako sudjelovati?

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 10 nagradnih kupona (ili 9 nagradnih kupona + joker kupon ili 8 nagradnih kupona + 2 joker kupona), ispune ih sa traženim podacima i pošalju na adresu:

P.P. 700, 10 002 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – „ Zaigraj i osvoji Citroen Aircross“

Od 24.6.2022. (petak) do 3.7.2022. (nedjelja) svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon.

Kupone je potrebno izrezivati i skupljati te tijekom 12 dana sakupiti ukupno 10 kupona.

4.7.2022. i 5.7.2022. bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti.

Sve pristigle koverte koje u sebi sadrže 10 kupona od kojih su minimalno dva ista ili 8 različitih kupona i minimalno 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćene i neće sudjelovati u nagradnoj igri.

Izvlačenje dobitnika

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do petka 22.7.2022., do 9:00 sati ujutro.

Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije “24sata”, Oreškovićeva 3d, Zagreb uz nadzor tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika i to u petak 22.7.2022. nakon 10:00 sati.

Objava dobitnika

Dobitnici koji su osvojili nagradu u nagradnoj igri „ Zaigraj i osvoji Citroen Aircross“ bit će objavljeni na www.24sata.hr u roku unutar 10 dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.

Preuzimanje nagrada

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.

Po primitku nagrade, dobitnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10 010 Zagreb) s naznakom „Sporazum – Nagradna igra: „ Zaigraj i osvoji Citroen Aircross “, a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac i neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Detaljna pravila

Za detaljna pravila posjetite 24sata.hr

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE