Za obavijesti o najnovijim nagradnim igrama pratite nas putem
Facebooka ili Instagrama

Visa nagradna igra traje od 13.7.2020. u 00:00:01 sati i traje do 6.9.2020. u 23:59:59 sati (po hrvatskom vremenu).

Nagradni fond uključuje:
8 x 20.000,00 kuna na potrošačkoj kartici

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi punoljetni vlasnici Visa kartica koje su izdane od strane jedne od sljedećih banaka:
Addiko Bank Hrvatska d.d.
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Erste Card Club d.o.o.
Hrvatska poštanska banka d.d.
OTP banka d.d.
PBZ Card d.o.o.
Podravska Banka d.d.
Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.

Za sudjelovanje je potrebno registrirati se putem stranice visa.com.hr, imenom, prezimenom, brojem telefona i učitavanjem preslike POS računa ili dokaza o plaćanju putem interneta s iznosom od 50,00 kuna ili većim.

Izvlačenje dobitnika će se održati 10.9.2020. u 12 sati na adresi priređivača (PUBLICIS d.o.o., Radnička 37 A, Zagreb) uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika, a odvijati će se putem računalne aplikacije odnosno metodom slučajnog odabira.

Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobitku u roku od 8 dana od izvlačenja putem preporučene pošte, telefonski ili e-mailom. Dobitnici će morati priređivaču pisanim putem dostaviti podatke koji su potrebni radi izrade kartice. Nagrade će se moći preuzeti na adresi priređivača. Dobitnici nagradu podižu jednokratno, u roku od 30 dana od primitka obavijesti Priređivača. Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.

Za pravila i prijavu za sudjelovanje kliknite OVDJENajnovije nagradne igre

Oglasi