Za obavijesti o najnovijim nagradnim igrama pratite nas putem
Facebooka ili Instagrama

dobitnici  nagradne igre ktc i šaframa

Nagrade i dobitnici KTC i Šafram nagradne igre

Poklon bonovi po 1.000,00 kn

1. R.C. Varaždin – Snježana Jurak, Mirka Kolarića 4, Varaždin
2. R.C. Pitomača – Jasna Presečan, Stjepana Radića 2, Dinjevac, Kloštar Podravski
3. R.C. Bjelovar – Renata Hodora, Komoševac 70, Čazma
4. R.C. Krapina – Štefica Vincelj, Plemenšćina 117
5. R.C. Ivanec –MILAN Modleš, Moškovec 46, Maruševec
6. R.C. Natalija Puljko Cigula, G.Šemica 138, Radoboj
7. R.C. Križevci – Dubravka Benjak, Kutena 10
8. R.C. Prelog – Magdalene Bartolić, Oporovac 45
9. R.C. Slatina – Boris Mikić, A.G.Matoša 11, Slatina
10. R.C. Virovitica – Vlatka Špondreht, J.Gotovca 24
11. R.C. Đurđevac – Dubravka Čordašiv, M.Gupca 5, Đurđevac
12. R.C. Križevci – Nada Brezjan, Brckovčina 46a
13. R.C. Krapina – Ksenija Klasić, Đurmanec 92
14. R.C. Požega – Vito Sipuren, Frankopanska 18, Velika,
15. R.C. Pitomača – Višnja Balić, Domjanića 26, Pitomača

Poklon bonovi po 500,00 kn

1. R.C. Bjelovar – Ema Lošić, Kovačića 30, Bjelovar
2. R.C. Pitomača, Martina Horvat, Pitomača
3. R.C. Požega – Draga Bojić-Drškovci, B. Radića 22
4. R.C. Varaždin – Jelena Conjak, Lug 18, Turčin
5. R.C. Križevci – Ružica Horvat, G.Brckovčina 26
6. R.C. Varaždin – Gordana Črnila, B. Radića 103a, Jelkovec
7. R.C. Koprivnica – Petar Gregurić, 6. Šuma 24, Molve
8. R.C. Đurđevac – Višnja Prilika, B. Jelačića 117a
9. R. C. Slatina – Katarina Sertić, Ul. Zrinsko3, Slatina
10. R.C. Zabok – Suzana Ramić, Dubrava Zabočka 131
11. R.C. Kutina – Renata Župančić, Moslavačka 24, M.Ludina
12. R.C. Sisak – Ivana Pokaz, Berislava Pavišića 65, Sisak
13. R.C. Zabok – Snježana Bingula, A.Gredičaka Bb, Oroslavje
14. R.C. Pakrac – Hedvika Klačmer, M.Gupca 67
15. R.C. Kutina – Ivanka Zlodi, Vezmarova 79a , Voloder

Najnovije nagradne igre

Oglasi