NaslovnicaKategorije nagradnih igaraOstaloPravila - TUC nagradna igra 2020

Pravila – TUC nagradna igra 2020

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„TUC nagradna igra“

 

 

Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

 

Članak 1. – Priređivač

Priređivač nagradne igre „TUC nagradna igra“ (u nastavku „igra“) je Mondelez Zagreb d.o.o. (sjedište: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB:09346294241) dalje u tekstu „Priređivač“ i „Voditelj obrade osobnih podataka“.

Nagradnu igru provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029, [email protected], 01/6064-657) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre.

Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge IT Jedan d.o.o. osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.

Svrha je nagradne igre promidžba branda TUC koji je u vlasništvu Mondelez International grupe kompanija.

 

Članak 2. – Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Priređivača, poduzeća povezanih sa Priređivačem, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci(supružnici, djeca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko s njima žive u zajednici).

 

Članak 3. – Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: 1. listopada – 28. listopada 2020. godine.

 

Članak 4. – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja:

Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji ostvare kupnju bilo kojeg TUC proizvoda na jednom računu u jednoj kupovini (u daljnjem tekstu „Proizvod“), u bilo kojem KONZUM prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju:

poslati SMS poruku sljedećeg sadržaja na broj 60060:

  • tuc, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja

(Npr.: tuc, 1234/123/1, ime i prezime, Ulica 5, Zagreb, 01.02.1980.)

 

Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu).

Broj 60060 s ključnom riječi tuc bit će dostupan za slanje sms-a počevši od 01. listopada 2020. godine u 00:00 sati do 28. listopada 2020. godine u 23:59 sati.

Promocijska pakiranja (duo i/ili trio pack, 1+1 gratis pakiranje, poklon paketi, in&out pakiranja, mega i/ili giant box pakiranja i sl.) tretiraju se kao jedan proizvod jer su označeni jednim EAN/BAR kodom.

Identifikacijski dokument, na kojem moraju biti svi podaci kao i u prijavi u nagradnoj igri, i originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do preuzimanja nagrade te predočiti prije podizanja nagrade na zahtjev administratora.

 

 

Članak 5. – Izvlačenje

Izvlačenja dobitnika bit će održana u službenom sjedištu Administratora (MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika računalnim sustavom pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje za dnevne i tjedne nagrade te pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje za glavno izvlačenje prema sljedećem rasporedu:

 

Dnevna izvlačenja – TUC poklon paket – 1 dobitnik dnevno

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade za dane ponedeljak, utorak, srijeda i četvrtak bit će izvršeno sljedećeg radnog dana u 14h, dok će izvlačenje dobitnika za dane petak, subota i nedjelja biti izvršeno svakog ponedjeljka u 14h tijekom trajanja nagradne igre. Ukoliko je izvlačenje predviđeno u vrijeme blagdana, izvlačenje će se održati sljedeći radni dan prije izvlačenja predviđenog za taj dan.

(u izvlačenju za određeni dan sudjeluju osobe koje su se prijavile u nagradnu igru određenog dana u periodu od 00:00 sati do u 23:59 sati – na primjer: svi sudionici koji se prijave u nagradnu igru u ponedeljak u periodu od 00:00 sati do u 23:59 sati sudjeluju u izvlačenju dobitnika DNEVNE nagrade u utorak).

Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada bit će izvršeno počevši  od 2.10.2020. godine prema iznad navedenom rasporedu, te će shodno tome dnevno biti izvučen 1 DNEVNA nagrada TUC poklon paket.

 

Tjedna izvlačenja – Play station 4 1TB – 1 dobitnik tjedno

  1. prijave od 1.10. – 8.10.2020.(uključujući oba datuma) – izvlačenje u 13.10. u 15h
  2. prijave od 9.10. – 15.10.2020. (uključujući oba datuma) – izvlačenje u 20.10. u 15h
  3. prijave od 16.10. – 22.10.2020. (uključujući oba datuma) – izvlačenje u 27.10. u 15h
  4. prijave od 23.10. – 28.10.2020. (uključujući oba datuma) – izvlačenje u 3.11. u 15h

 

Glavno izvlačenje – 1 x poklon bon prodajnog mjesta Sancta Domenica u vrijednosti 7.500,00 kn

Ulaze sve prijave od 1.– 28.10.2020., uključujući oba datuma (ukoliko nisu izvučene za dnevne ili tjedne nagrade) – izvlačenje 3.11.2020. u 16:00h

 

U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati više puta, ali s različitim računima i može osvojiti samo jednu dnevnu, jednu tjednu i jednu glavnu nagradu.

Po jednom računu moguće je poslati samo jednu prijavu. Svaka iduća prijava s istim brojem računa bit će nevažeća.

U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve važeće prijave, određene ovim Pravilima, koje pristignu Administratoru s datumom slanja najkasnije 28.10.2020. u 23:59 sati.

 

 

Članak 6. – Nagrade

Dnevne nagrade:

28 x TUC poklon paket 2 kg*(svaki dan 1 dobitnik)

Vrijednost jedne nagrade: 125,00 kn, ukupna vrijednost 3.500,00 kn (PDV uključen)

* paket sadrži: 4 x Tuc Bacon 100g, 4 x Tuc Cheese 100g, 4 x Tuc Original 100g, 4 x Tuc Paprika 100g, 4 x Tuc Sour Cream & Onion 100g

 

Tjedne nagrade:

4 x Play Station 4 1TB (svaki tjedan 1 dobitnik)

Vrijednost jedne nagrade: 2.899,00 kn, ukupna vrijednost 11.596,00 kn (PDV uključen)

 

Glavna nagrada:

1 x poklon bon prodajnog mjesta Sancta Domenica* u vrijednosti 7.500,00 kn

Vrijednost jedne nagrade: 7.500,00 kn, ukupna vrijednost 7.500,00 kn (PDV uključen)

*dobitnik će dobiti poklon bon u obliku 7 x 1.000,00 kn i 1 x 500,00 kn. Rok iskoristivosti bona je 12 mjeseci od dana izdavanja. Jedan poklon bon je potrebno realizirati u cjelosti u jednoj kupovini. Dobitnik može odjednom iskoristiti jedan ili više bonova.

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 22.596,00 kn (PDV uključen)

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost,niti su prenosive.

 

 

Članak 7. – Dostava i isporuka nagrada

Izvučenog će dobitnika o dobitku obavijestiti Administrator pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon što Administrator izvrši uvid u identifikacijski dokument i valjani račun, koji je izvučen, u protivnom gubi pravo na nagradu.

Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti na adresu u Republici Hrvatskoj.

Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, Administrator je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavjesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrade, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrade (čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću i čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

 

 

Članak 8. – Porezi

Administrator nagradne igre se u ime Priređivača obvezuje prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od utvrđene vrijednosti fonda nagradne igre.

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

 

 

Članak 9. – Objava nagradne igre

Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila na www.nagradne.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA: UP/I-460-02/20-01/377

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 23. rujna 2020.

 

Imena dobitnika bit će objavljena u roku 15 dana od dana zadnjeg izvlačenja na www.nagradne.hr.

Pravila nagradne igre  „TUC nagradna igra“ dostupna su na adresi Administratora.

 

 

Članak 10. – Obrada podataka

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre je Mondelez Zagreb d.o.o, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB: 09346294241.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:

  • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane Priređivača koje su propisane odedbama iz Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10). U vidu osobnih podataka za dobitnike svih nagrada bit će prikupljani: ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj mobilnog telefona Priređivač će od svih sudionika prikupljati brojeve mobilnih telefona, ime, prezime, adresu i datum rođenja, a isljučivo u cilju obavještenja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnom igrom.
  • Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradne igre isključivo za svrhu provedbe nagradne igre na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradne igre navedenog u Pravilima nagradne igre, nakon čega će osobni podaci biti obrisani.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

  • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11.godina i da isti (samo ime, prezime i grad) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Priređivača nagradne igre. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Priređivač mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ove igre.

Administrator i Priređivač obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade putem kontakta Službenika za zaštitu osobnih podataka: Office of the MEU Data Protection Officer [email protected]   ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradne igre. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Slanjem SMS prijave u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Priređivača, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradne igre (dostavna služba za dostavu nagrada itd) te Ministarstvu financija, sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara i javnom bilježniku koji sudjeluje u provedbi izvlačenja dobitnika.

 

Članak 11. – isključenje odgovornosti

Sve zahtijeve u vezi s upotrebnom vrijednosti i kvalitetom nagrada, dobitnici mogu uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posljedica sudjelovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

 

Članak 12. – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradne igre i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i isporuke nagrada.

Priređivač ili bilo koje poduzeće angažirano od strane priređivača za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Administrator će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade (čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre Priređivač ni Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.

U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 01.10.2020.

Mondelez Zagreb d.o.o.

Priređivač

Službena stranica organizatora i pravila nagradne igre se nalaze OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE