Za obavijesti o najnovijim nagradnim igrama pratite nas putem
Facebooka ili Instagrama

Coca-Cola nagradna igra na Tisak kioscima traje od 1. studenog 2017. godine u 00:00 sati i traje do 30. studenog 2017. godine u 23:59 sati.

Nagrade su:
5 x Samsung Galaxy S8 + ‘bootle speaker’
15 x Coca-Cola selfie stick
55 x Coca-Cola čaše

Coca-Cola nagradna igra na Tisak kioscima – kako sudjelovati?

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina koji u razdoblju od 01. studenog 2017. godine do 30. studenog 2017. godine u bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkom društva Tisak d.d. na području Republike Hrvatske kupe Coca-Cola ili Coca-Cola Zero u pakiranju od 0,5 L te pošalju SMS poruku sadržaja: Coca-Cola, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054. Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.
Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke je 2,40 kn (sa PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).
Svi brojevi računa koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira dana 15. prosinca 2017. godine. Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o nagradi u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Nagrade se šalju na adresu dobitnika.Najnovije nagradne igre

Oglasi