Dobitnici Fa nagradne igre nalaze se ispod.
Fa nagradna igra  traje od 1.4. do 30.4.2018. na području Republike Hrvatske

Nagradni fond sastoji se od:
Glavne nagrade:
3 x Fitness makeover u vrijednost do 8.550,00 kuna
10 x Članarina za teretanu u trajanju od 3 mjeseca u vrijednosti do 1.050,00 kuna
Tjedne nagrade :
200 x Fa poklon paket (pojedinačna vrijednost 73,60 kuna)

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda robne  marke Fa,  osim Fa krutih sapuna 90g , za vrijeme  trajanja  nagradne igre na  bilo  kojem maloprodajnom mjestu dm u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti:
slanjem SMS poruke sadržaja „ FA  FITNESS , broj računa, ime  i  prezime, adresa (ulica  i kućni broj, poštanski broj i mjesto) “ na  broj 60 221 ( Primjer: FA  FITNESS ,  1 2345 / 123 / 1 , Ivan a Horvat ic , Glavna  ulica 1 , 10000 Zagreb ) . Cijena SMS poruke je 2,40  Kn . U cijenu je uključen PDV
ili
ispunjavanjem Internet obrasca do kojeg se dolazi preko poveznice na stranici www.hr.fa.com Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici  nagradne igre mora ju do kraja nagradne igre čuvati račun te  na zahtjev isti pokazati. Nikakvi  drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati  samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba , pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ukoliko sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim neke od glavnih nagrada, osvojiti samo jednu tjednu nagradu.

Rezultati izvlačenja svih nagrada  bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici www.hr.fa.com . Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada ( Fa poklon paketa ) održat će se :
9.4 .201 8. – za sve prijave od 1.4. do 8. 4.2018 . (50 dobitnika)
16.4.2018. – za sve prijave od 9.4. do 15.4 .2018. (50 dobitnika)
23.4.2018. – za sve prijave od 16. 4. do 22. 4. 2018. (50 dobitnika)
2.5.2018. – za sve prijave od 23. 4. do 30. 4. 2018. (50 dobitnika)
Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja . Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno. Za detalje nagradne i prijavu klikni OVDJE

Oglasi

Dobitnici Fa nagradne igre su:

Dobitnici 1. kruga

 • Tijana Svržnjak, Koprivnica
 • Asija Omeragć, Zagreb
 • Marijana Dvorski, Bistra
 • Valentina Sabolić, Lukač
 • Sabina Beniković, Osijek
 • Slavica Bek, Čepin
 • Olivera Pinter, Osijek
 • Petra Žitković, Sveti Martin Pod Okićem
 • Tomislav Šimunović, Slavonski Brod
 • Juraj Talaja, Osijek
 • Antonio Vincelj, Pregrada
 • Jasna Andrišević Bittner, Zagreb
 • Ana Zekanović, Razanac
 • Ana Martinović, Stitar
 • Ivana Gabelić, Split
 • Darija Dolački, Štefanje
 • Mia Ružička, Zagreb
 • Jasminka Lavrenčić, Zagreb
 • Milorad Košutić, Koprivnica
 • Goran Crvelin, Rijeka
 • Gordana Kovačić, Zagreb
 • Iva Talaja, Osijek
 • Marija Buterin, Rijeka
 • Draga Bertović, Sesvetski Kraljevec
 • Mateja Samaržija, Zaprešić
 • Marko Lučić, Višnjevac
 • Roberta Sačer, Bizovac
 • Vinko Udiljak, Split
 • Marijana Žinić, Sisak
 • Damir Paštrović, Zadar
 • Ivana Bunić, Slatina
 • Nada Meštrović, Pleternica
 • Marija Bervida, Daruvar
 • Antonija Trulec, Cazma
 • Matea Šimek, Rakov Potok
 • Krunoslava Kregar, Novi Zagreb
 • Sanja Taradi, Zagreb
 • Ines Vakante, Split
 • Tanja Talaja, Osijek
 • Daniela Mirt, Pakrac
 • Zdenko Knezić, Oroslavje
 • Slavica Luburić, Zagreb
 • Marijana Tomasinjak, Sveti Ilija
 • Diana Cernelić, Kravarsko
 • Kristina Grgić, Osijek
 • Katarina Šimac, Zadar
 • Mirjana Kovač, Čakovec
 • Vesna Opačak, Slavonski Brod
 • Marina Kalaica, Solin
 • Dunja Tomić, Zagreb
Dobitnici 2. kruga:
 • Bosiljka Andrijolić, Split
 • Zorica Barišić, Osijek
 • Tihana Matika, Baderna
 • Jure Grubišić, Osijek
 • Dubravka Vidaković, Osijek
 • Maša Kulić, Zagreb
 • Stella Gabelić, Split
 • Danijela Frlan, Rijeka
 • Dijana Pribetić, Rijeka
 • Slavica Sertić, Đakovo
 • Mirela Bece Kovačić, Sisak
 • Tomislav Luburić, Zagreb
 • Marko Surać, Zadar
 • Ivana Burazin, Osijek
 • Barbara Lavrnja, Rijeka
 • Lorena Golob, Poreč
 • Ines Lorencin, Medulin
 • Slavica Mustapić, Split
 • Minka Capek, Koprivnica
 • Antonija Drozdek, Zagreb
 • Petra Udiljak, Split
 • Ana Marinić, Zagreb
 • Daniela Bruketa, Drivenik
 • Maja Petak, Vrbovec
 • Tosna Rubčić Premec, Zagreb
 • Mirjana Kramarić, Zagreb
 • Vedrana Petrović-Holik, Osijek
 • Angelina Tomić, Pula
 • Kruno Zamečnik, Sarvaš
 • Ivančica Reščić, Virovitica
 • Maja Biondić Petričević, Zadar
 • Tea Imenković Turina, Praputnjak
 • Lidija Zadro, Zagreb
 • Azra Jenjić, Split
 • Vedrana Katanić, Zaprešić
 • Nikolina Papić, Topusko
 • Marina Turkalj, Lovas
 • Ivana Bujan, Zagreb
 • Tena Kopričanec, Koprivnica
 • Suzana Botica, Gornji Karin
 • Ljerka Matić, Zagreb
 • Tatjana Pintar, Zagreb
 • Dubravka Zamečnik, Sarvaš
 • Antonio Talaja, Osijek
 • Marcela Filipi, Zagreb
 • Barbara Zec, Zagreb
 • Željka Knezić, Oroslavje
 • Narcisa Košutić-Smiljanić, Koprivnica
 • Tihana Pavić Varga, Osijek
 • Sanja Šajatović-Zbodulja, Koprivnica
Dobitnici 3. kruga:
 • Zlatka Sačer, Zagreb
 • Ana Maria Žinić, Zagreb
 • Mara Mrkonjić, Split
 • Krunoslav Vrdoljak, Osijek
 • Ivan Trulec, Čazma
 • Helena Hertl, Zagreb
 • Ivanka Stojanović, Cerna Šiškovci
 • Jasna Talaja, Antunovac
 • Renata Pavlinovec, Čazma
 • Danijela Jarčević, Antunovac
 • Nataša Smuđ, Čazma
 • Izidora Toić, Cres
 • Mirela Majer, Osijek
 • Matija Petak, Vrbovec
 • Sonja Đula, Rijeka
 • Antun Bervida, Daruvar
 • Željka Pavličić, Vinkovci
 • Jakov Zekanović, Ražanac
 • Zora Šljivar, Sisak
 • Ivana Ćolić, Sesvete
 • Petra Smiljanić, Koprivnica
 • Martina Baša, Zagreb
 • Darian Milohanić, Tinjan
 • Maja Paić, Zagreb
 • Ana Milohanić, Rakalj
 • Ema Zeman, Bjelovar
 • Branislava Mrša, Bolman
 • Ivana Žunić, Senj
 • Anna Smažil, Skrad
 • Martina Karamatić, Brdovec
 • Eduard Kloss, Vinkovci
 • Kristijan Slačanac, Zagreb
 • Dominik Puljić, Ploče
 • Maja Vrabec, Koprivnica
 • Ema Bukvić, Lukač
 • Vesna Stapić, Split
 • Siniša Vidaković, Osijek
 • Lucia Renić, Bjelovar
 • Tatjana Mrđenović, Osijek
 • Marta Lušo, Zagreb
 • Nataša Žulić, Zagreb
 • Natalija Šantek, Osijek
 • Irena Filipi, Zadar
 • Tea Grabarić, Varaždin
 • Tatjana Orejaš Jasika, Zagreb
 • Marko Meštrović, Pleternica
 • Kristina Čuljak, Zaprešić
 • Nataša Božić Šarić, Zagreb
 • Gordana Surać, Zadar
 • Marko Oršolić, Karlovac
Dobitnici 4. kruga:
 • Danijela Kocijan, Osijek
 • Jasminka Hozjak, Prelog
 • Lara Šala, Zagreb
 • Sandra Herceg, Mlini
 • Goran Pavlinovec, Čazma
 • Andrea Benc, Zagreb
 • Vesna Vucelić, Zagreb
 • Jadranka Smuđ, Čazma
 • Sanja Budić, Zagreb
 • Karolina Lučić, Karlovac
 • Dragica Lazar, Vinica
 • Ivanka Benutić, Kaštel Stari
 • Marija Zorić, Split
 • Josip Belak, Zagreb
 • Monika Tomašević, Poljana
 • Mateja Vrbanović, Zagreb
 • Petar Peroš, Zagreb
 • Ana Blažević Simić, Zagreb
 • Nena Šilić, Split
 • Aida Dilica, Zagreb
 • Igor Kuftić, Pula
 • Zrinka Tomičić, Osijek
 • Anica Mirosavljević, Zagreb
 • Kristijan Vlahović, Rakalj
 • Vlado Filipović, Sisak
 • Emanuel Meštrović, Pleternica
 • Željka Strinić, Vukovar
 • Gordana Grabar, Varaždinske Toplice
 • Marina Teskera, Zagreb
 • Ivan Opačak, Slavonski Brod
 • Andrea Srečković, Zagreb
 • Marija Čižmešija, Donja Dubrava
 • Jasmina Certi, Zagreb
 • Mirjana Svržnjak, Zagreb
 • Dragan Korenić, Pula
 • Nataša Tomić-Strelec, Varaždin
 • Zdenka Gerber, Osijek
 • Iva Krklec, Zagreb
 • Petra Pužar, Zagreb
 • Dijana Vugrek, Mihovljan
 • Sasa Vlakić, Zadar
 • Morana Pavičić, Zagreb
 • Sandra Rakić, Sisak
 • Nevena Miljuš, Zagreb
 • Ivan Račić, Zagreb
 • Lea Fijačko, Zagreb
 • Jasmina Matekalo, Slavonski Brod
 • Nancy Knežević, Gradec
 • Mihaela Borić, Orebić
 • Barbara Zelanto, Zagreb
GLAVNO IZVLAČENJE
Fitness Makeover:
 • Tanja Bogdanović, Dugo Selo
 • Sanja Ptičar, Osijek
 • Tomislava Vrtiprah, Šibenik
Članarina za teretanu u trajanju od 3 mjeseca:
 • Gordana Kostervajn, Sesvete
 • Vlatka Anzić, Karlovac
 • Stella Gabelić, Split
 • Tihana Pavić Varga, Osijek
 • Josip Belak, Zagreb
 • Silvio Grđan, Ivanja Reka
 • Goranka Pavičić, Županja
 • Marko Oršolić, Karlovac
 • Ljiljana Lukić, Osijek
 • Nevenka Pokos, Zagreb
Oglasi

Najnovije nagradne igre