Fa nagradna igra  traje od 1.4. do 30.4.2018. na području Republike Hrvatske

Nagradni fond sastoji se od:
Glavne nagrade:
3 x Fitness makeover u vrijednost do 8.550,00 kuna
10 x Članarina za teretanu u trajanju od 3 mjeseca u vrijednosti do 1.050,00 kuna
Tjedne nagrade :
200 x Fa poklon paket (pojedinačna vrijednost 73,60 kuna)

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda robne  marke Fa,  osim Fa krutih sapuna 90g , za vrijeme  trajanja  nagradne igre na  bilo  kojem maloprodajnom mjestu dm u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti:
slanjem SMS poruke sadržaja „ FA  FITNESS , broj računa, ime  i  prezime, adresa (ulica  i kućni broj, poštanski broj i mjesto) “ na  broj 60 221 ( Primjer: FA  FITNESS ,  1 2345 / 123 / 1 , Ivan a Horvat ic , Glavna  ulica 1 , 10000 Zagreb ) . Cijena SMS poruke je 2,40  Kn . U cijenu je uključen PDV
ili
ispunjavanjem Internet obrasca do kojeg se dolazi preko poveznice na stranici www.hr.fa.com Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici  nagradne igre mora ju do kraja nagradne igre čuvati račun te  na zahtjev isti pokazati. Nikakvi  drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati  samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba , pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ukoliko sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim neke od glavnih nagrada, osvojiti samo jednu tjednu nagradu.

Rezultati izvlačenja svih nagrada  bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici www.hr.fa.com . Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada ( Fa poklon paketa ) održat će se :
9.4 .201 8. – za sve prijave od 1.4. do 8. 4.2018 . (50 dobitnika)
16.4.2018. – za sve prijave od 9.4. do 15.4 .2018. (50 dobitnika)
23.4.2018. – za sve prijave od 16. 4. do 22. 4. 2018. (50 dobitnika)
2.5.2018. – za sve prijave od 23. 4. do 30. 4. 2018. (50 dobitnika)
Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja . Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno. Za detalje nagradne i prijavu klikni OVDJE

Najnovije nagradne igre