Za obavijesti o najnovijim nagradnim igrama pratite nas putem
Facebooka ili Instagrama

Nagradno pitanje za knjigu “Konačni obračun” glasi:
koje je godine originalno objavljen roman ‘Konačni obračun’?
a) 2004.
b) 2008.
c) 2012.

Točne odgovore šaljite na e-mail nagradnjace@t-com.hr. U prijavi je obavezno navesti ime, prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona/mobitela.

Imena dobitnika objavit će se u četvrtak, 25. travnja na ovoj stranici
Na istoj stranici saznajte i detalje o knjizi

 

Nagradno pitanje za knjigu “U tebi” glasi:
kako se zove glavna junakinja romana ‘U tebi’?
a) Ema
b) Eva
c) Ena

Točne odgovore šaljite na e-mail nagradnjace@t-com.hr. U prijavi je obavezno navesti ime, prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona/mobitela.

Imena dobitnika objavit će se u ponedjeljak, 22. travnja na ovoj stranici
Na istoj stranici saznajte i detalje o knjizi

Najnovije nagradne igre

Oglasi