NaslovnicaKategorije nagradnih igaraBanke i osiguranjaPBZ nagradna igra 2021: Kartica puna kuna uz PBZ digitalno bankarstvo

PBZ nagradna igra 2021: Kartica puna kuna uz PBZ digitalno bankarstvo

Trajanje:

PBZ nagradna igra traje od 20.10.2021. godine u 00:00 sati do 31.12.2021. godine u 23:59 sati.

Nagrade:

  • 10 x 1.000 kuna na PBZ Card Premium Visa Gold kartici

Napomene:

  • svaki Sudionik nagradne igre može biti dobitnik samo jedne nagrade iz nagradnog fonda
  • nagradne PBZ Card Premium Visa Gold kartice izdat će se bez zaračunavanja upisnine i članarine te neće imati funkciju podizanja gotovog novca

Pravo sudjelovanja

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju punoljetne fizičke osobe koje su klijenti Privredne banke Zagreb (fizičke osobe koje imaju ugovoren barem jedan proizvod ili uslugu: tekući račun u kunama, tekući račun u stranoj valuti, žiro račun u kunama, žiro račun u stranoj valuti, štednu knjižicu, kreditnu karticu [revolving], shopping ili [charge] (Mastercard i Visa Classic, PBZ Card Premium Visa), PBZ kredit, PBZ oročenu štednju ili
stambenu štednju u PBZ stambenoj štedionici).

U nagradnoj igri sudionici ne mogu biti:

  • zaposlenici Privredne banke Zagreb d.d. i Grupe PBZ,
  • fizičke osobe koje nisu zaposlene u Privrednoj banci Zagreb d.d. i Grupi PBZ, ali osobno sudjeluju u pripremi nagradne igre odnosno izvlačenju nagrada,
  • klijenti Privredne banke Zagreb, prema kojima postoji dospjela, a nepodmirena obveza prema priređivaču tijekom nagradne igre i u trenutku izvlačenja nagrada

Kako sudjelovati u nagradnoj igri PBZ-a?

Za vrijeme trajanja nagradne igre od 20.10. do 31.12.2021. ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i napravite barem jednu transakciju npr. platite račun aplikacijom.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada 10. siječnja 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama priređivača na adresi Radnička cesta 42, Zagreb, a provest će se slučajnim odabirom putem računala iz liste sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Izvlačenje će biti nadgledano od strane komisije sastavljene od 3 predstavnika priređivača.

Imena dobitnika bit će objavljena na internetskoj stranici www.pbz.hr

Realizacija nagrada

Priređivač će dobitnicima nagrada poslati pisanu obavijest o osvojenoj nagradi na adresu dobitnika preporučenom poštom s povratnicom u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagradne igre.

Dobitnici nagradu mogu preuzeti u odabranoj poslovnici Privredne banke Zagreb d.d. u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
Ako dobitnici nagradu ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, Priređivač će ih ponovno u roku od 8 dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovoga članka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz prethodnog stavka ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija RH.

Pravila

Za detaljna pravila nagradne igre i PDF formatu kliknite OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE