Za obavijesti o najnovijim nagradnim igrama pratite nas putem
Facebooka ili Instagrama

Nagradna igra 24sata se odvija se u razdoblju od 12. srpnja 2017. do 26. srpnja 2017. godine u šest kola, a trajanje pojedinog kola je jedan dan. Kola će se održati na sljedeće dane:
Šezdeset peto kolo – srijeda, 12.7.
Šezdeseto šesto kolo – subota, 15.7.
Šezdeset sedmo kolo – srijeda, 19.7.
Šezdeset osmo kolo – subota, 22.7.
Šezdeset deveto kolo – ponedjeljak, 24.7.
Sedamdeseto kolo – srijeda, 26.7.

Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri „Vruće ljeto uz 24sata“ iznosi 10.636,80 kn uključujući PDV, a čini ga:
Šezdeset peto kolo – 1 x gorivo u vrijednosti od 1.000,00 kn
Šezdeseto šesto kolo – 1 x klima uređaj, jedinične vrijednosti 2.159,20 kn
Šezdeset sedmo kolo – 1 x klima uređaj, jedinične vrijednosti 2.159,20 kn
Šezdeset osmo kolo – 1 x gorivo u vrijednosti od 1.000,00 kn
Šezdeset deveto kolo – 1 x klima uređaj, jedinične vrijednosti 2.159,20 kn
Sedamdeseto kolo – 1 x klima uređaj, jedinične vrijednosti 2.159,20 kn

Od 12. srpnja do 26. srpnja 2017. godine, na dan odvijanja pojedinog nagradnog kola, objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Mehanizmom sakupljanja kupona može se osvojiti glavna nagrada. Sa sakupljenim 1 kuponom čitatelj može osvojiti glavnu nagradu.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 1 nagradni kupon, ispune ih sa traženim podacima i pošalju na adresu:
Šezdeset peto kolo – P.P. 195, 10 001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata „Vruće ljeto uz 24sata“
Šezdeseto šesto kolo – P.P. 311, 10 001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata „Vruće ljeto uz 24sata“
Šezdeset osmo kolo – P.P. 350, 10 001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata „Vruće ljeto uz 24sata“
Sedamdeseto kolo – P.P. 923, 10 001 Zagreb s naznakom Nagradna igra 24sata „Vruće ljeto uz 24sata“

Mehanizmom SMS poruka može se osvojiti nagrada. Jedan poseban kod od tri znaka kojeg sudionik treba poslati uz svoje podatke: ime, prezime, adresu (ulica, kućni broj, poštanski broj i grad), putem SMS poruke na broj 60054 (Jedinična cijena SMS poruke je 2,40 kn s PDV-om.), objavit će se:
šezdeset sedmo kolo – srijeda, 19. srpnja
šezdeset deveto kolo – ponedjeljak, 24. srpnja
U nagradnoj igri za nagradu mogu sudjelovati svi koji unesu ispravan kod i svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj i grad ) na sljedeći način: 111 IME PREZIME ADRESA i pošalju na broj 60054.
PRIMJER: 111 Ivan Horvat, Ulica 1, 10 000 zagreb
19. srpnja i 24. srpnja 2017. bit će objavljen drugi posebni kod.

Za detalje posjeti www.24sata.hrNajnovije nagradne igre

Oglasi