Za obavijesti o najnovijim nagradnim igrama pratite nas putem
Facebooka ili Instagrama

Barcaffe nagradna igra traje od uključujući 9. 9. 2019. g. od 10.00 sati do uključujući 9.10.2019. g. do 10.00 sati.
Nagradna igra se organizira u tri kruga:
1. krug od 10:00:00 h 09.09.2019. do 23:59:59 h 23.09.2019.
2. krug od 00 h 24.09.2019. do 23:59:59 h 30.09.2019.
3. krug od 00 h 01.10.2019. do 10:00:00 h 09.10.2019.

NAGRADNI FOND NAGRADNE IGRE
Glavna nagrada je poklon bon u vrijednosti 5.000 HRK (s pdv-om) ZA KUPNJU U SHOPPING CENTRU SUPERNOVA., po jedna za svaki krug nagradne igre.
Poklon-bon trgovačkog centra Supernova je sredstvo pladanja istovjetno gotovini koje se koristi u trgovačkim centrima Supernova i to: Supernova Buzin, Supernova Garden Mall, Supernova Karlovac, Supernova Zadar, Supernova Sisak East, Supernova Sisak West, Supernova Colosseum, Supernova Slavonski Brod, Supernova Šibenik, Supernova Varaždin i Supernova Koprivnica.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 15.000 kn sa PDV-om.

Utješne nagrade
Prvih 500 sudionika ćemo nagraditi s dvije Barcaffè&GO termo šalice

Sudionici sudjeluju u nagradnoj igri isključivo na način da tijekom trajanja nagradne igre na web stranici www.barcaffe.hr/uljepsajte-nekome-dan predaju svoj uradak o tome kako su nekome uljepšali dan.
Uradak može biti u obliku samo teksta (kratka napisana priča na zadanu temu), fotografije ili videa, ili u kombinacijama tekst i fotografija ili tekst i video. Trajanje video uratka može biti maksimalno 3 minute, a tekst (napisana priča) do 250 riječi.
Svi sudionici koji ispunjavaju sve uvjete ove nagradne igre i koji su postupali u skladu s gore navedenim koracima bit de uvršteni na popis za elektroničko izvlačenje glavne nagrade.

U nagradnoj igri de biti sveukupno 3 izvlačenja dobitnika koji de se izvlačiti na lokaciji agencije, i to u terminima:  24.09.2019. godine u 12:00 sati. Ukupno de se izvudi 1 dobitnik Supernova poklon bona u vrijednosti od 5.000,00 kn (sa PDV-om)  01.10.2019. godine u 12:00 sati. Ukupno de se izvudi 1 dobitnik Supernova poklon bona u vrijednosti od 5.000,00 kn (sa PDV-om)  09.10.2019. godine u 12:00 sati. Ukupno de se izvudi 1 dobitnik Supernova poklon bona u vrijednosti od 5.000,00 kn (sa PDV-om) Dobitnik nagrade u prvom ili drugom krugu izvlačenja ne može niti po osnovu drugih urednih prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudjelovati u izvlačenju za glavnu nagradu u ostalim krugovima.

Dobitnik de o dobivanju nagrade biti obaviješten putem e-maila na e-mail adresu koji je predao prilikom sudjelovanja, i to u roku od jednog dana od izvlačenja. Ako dobitnik ne odgovori na zaprimljeni e-mail u roku od dva dana, smatrat de se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu. Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu, Organizator de pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade.

Za sudjelovanje i detaljna pravila nagradne igre posjetite stranicu https://www.barcaffe.hr/uljepsajte-nekome-danNajnovije nagradne igre

Oglasi