NaslovnicaKategorije nagradnih igaraBanke i osiguranjaZaba nagradna igra 2021 za iPhone 13

Zaba nagradna igra 2021 za iPhone 13

Trajanje:

Zaba nagradna igra traje od 20.12.2021. godine u 00:00 sati do 31.01.2022. zaključno do 23:59 sati.

Nagrade:

5 x iPhone 13, 512GB, Midnight pojedinačne vrijednosti 9.965,22 kn

Pravo sudjelovanja

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri i pravo na nagradu ostvaruju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati osobe koje su izravno uključene u pripremu Nagradne igre, izvlačenje dobitnika te odjel marketinga Zagrebačke banke kao i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Nagradnu igru, uključujući i njihovu užu obitelj (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

Kako sudjelovati u nagradnoj igri?

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruju punoljetne fizičke osobe koje prema uvjetima Zagrebačke banke d.d. realiziraju m-kredit (gotovinski kredit) on-line bankarstvom putem mobilne aplikacije m-zaba (odobren i isplaćen) na temelju uredno podnesenog zahtjeva u razdoblju od 20.12.2021. do 31.01.2022.

Ugovaranje kredita on-line bankarstvom putem mobilne aplikacije (m-zaba) dostupno je samo klijentima Banke, fizičkim osobama koje na račun u Zagrebačkoj banci ostvaruju primanja u kontinuitetu najmanje 6 mjeseci.

Neovisno o broju ugovorenih kredita, svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu tijekom cjelokupnog trajanja nagradne igre, neovisno o broju ugovorenih kredita, on-line bankarstvom putem mobilne aplikacije (m-zaba).

Klijent koji ugovori m-kredit te unutar 14 dana od dana sklapanja ugovora o kreditu odustane od kredita, odnosno tijekom trajanja nagradne igre otplati kredit djelomično ili u cijelosti – od trenutka predaje zahtjeva Banci za odustankom od kredita, ili od trenutka predaje zahtjeva Banci za djelomičnom ili konačnom otplatom kredita – gubi pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Ako još nemate m-zabu, on-line bankarstvo putem mobilne aplikacije, možete ju ugovoriti u vama najbližoj poslovnici.

Izvlačenja dobitnika

Javno izvlačenja dobitnika održat će se u službenom sjedištu Administratora (MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb), na temelju nasumičnog odabira dobitnika računalnim sustavom uz prisutnost javnog bilježnika i tročlane komisije koje imenuje Priređivač za izvlačenje, 15.02.2022. u 12 sati.

Nakon izvlačenja bit će sastavljen zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve Sudionike Nagradne igre i dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 8 dana od završetka nagradne igre.

Ako je broj sudionika uključenih u nagradnu igru manji od potrebnog da bi se podijelio ukupni fond nagradnog fonda, izvlačenje će se obaviti na način da se dobitnici izvlače od prve nagrade prema ostalim nagradama.

Rok i način preuzimanja nagrada

Dobitnici će bit obaviješteni o osvojenoj nagradi u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada i dobiti će sve upute o mjestu preuzimanja nagrade. Obavijest će primiti putem maila Banke ([email protected]) na mail adresu navedenu prilikom prijave na nagradnu igru.

Dobitnici su dužni nagrade preuzeti u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Preuzimanje nagrada će se odvijati u poslovnicama Banke, u dogovoru s dobitnicima. Nagrade se preuzimaju uz predočenje osobne iskaznice dobitnika nagrade ili temeljem priložene valjane punomoći izdane od strane dobitnika nagrade. U slučaju da dobitnici nagrada ne preuzmu nagradu u navedenom roku te će dobitnike banka u roku od 8 dana od isteka roka za preuzimanje nagrada još jednom obavijestiti i pozvati na preuzimanje nagrade uz novi rok od 8 dana, koji teče od dana primitka ponovljene obavijesti.

Ako i nakon proteka roka od 8 dana dobitnici nagrade ne preuzmu nagradu, gube pravo na nagradu te prestaju sve daljnje obveze Banke prema tim dobitnicima. U tom slučaju Banka će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija te će vrijednost fonda nepodignutih nagrada u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada uplatiti u državni proračun.

Kod preuzimanja nagrada dobitnici su dužni, osobno ili putem punomoćnika, potpisati izjavu o preuzimanju nagrade i oslobođenju Banke od bilo kakve odgovornosti čime prestaju sve daljnje obveze Banke kao priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Pravila

ZABA nagradna igra traje do 31.01.2022., a za detaljna pravila kliknite OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE