NaslovnicaIzdvojenoCedevita nagradna igra: Kad cedevita nagrađuje cijela obitelj se raduje!

Cedevita nagradna igra: Kad cedevita nagrađuje cijela obitelj se raduje!

Trajanje:

Nova Cedevita nagradna igra 2021 se odvija na i odvija se na cedevitanagrade.com i traje od od 1.9.2021. godine u 00:00 sati do 30.9.2021. godine u 23:59 sati

Nagradni fond:

10 x tablet Apple 11-inch iPad Pro u pojedinačnoj vrijednosti 7.904,07 kn s PDV-om

Opis

Sudionici nagradne igre mogu biti svi pojedinci (fizičke osobe) s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj), a koji za vrijeme trajanja nagradne igre ostvari kupnju barem jednog CEDEVITA proizvoda navedenih u pravilima nagradne igre.

Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposleni u društvu GELD DATA d.o.o. i ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. ili članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) ) i druge osobe koje su na bilo koji način izravno uključene u provedbu nagradne igre.

Mehanizam sudjelovanja

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom proizvoda navednih u pravilima u svim Konzum trgovinama na području Republike Hrvatske za vrijeme trajanje nagradne igre. Dokaz o kupnji je račun dobiven na blagajni.

Nakon kupnje kupac može sudjelovati u nagradnoj igri na sljedeći način, ali uvijek s novim brojem računa, putem:
A) Popunjavanjem prijave na web stranici: www.CedevitaNagrade.com s podacima; broj računa, ime i prezime, broj mobitela, adresa (ulica, kbr, mjesto, poštanski broj), datum rođenja.
ili
B) Slanjem SMS poruke na 60141 (2,40 kn/sms) + ključnom riječi CEDEVITA, broj računa, ime i prezime, ulica kbr, mjesto i poštanski broj. Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre.
Eventualne troškove sudjelovanja (pristup Internetu) snose sudionici nagradne igre. Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Primljena SMS poruka koja nije potpuna jer ne sadrži neki od traženih podataka neće se smatrati valjanom prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri pa će se takva prijava diskvalificirati iz nagradne igre i neće se uzeti u obzir pri izvlačenju dobitnika.

Napomene:

  • Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, pri provjeri originala računa će isto biti utvrđeno te će takav dobitnik biti diskvalificiran iz nagradne igre i ne ostvaruje pravo na nagradu.
  • Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Organizator ima pravo tražiti original računa na uvid pri preuzimanju nagrade.
  • Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa
  • Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput.
  • U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.
  • Jedna osoba može osvojiti samo jednu od nagrada iz dvotjednih izvlačenja
  • U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati s neograničenim brojem računa s time da se jedan broj računa može poslati samo jednom

Izvlačenje dobitnika

Javno izvlačenje dobitnika održati će se na dolje navedene datuma u 11:00 sati u prostorijama Atlantic Cedevita d.o.o., Planinska 15, Zagreb, a obaviti će
se na temelju nasumičnog odabira dobitnika računalnim sustavom u prisustvu tročlane komisije (predstavnika priređivača) za izvlačenje, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik.
Izvlačenja će biti po svakom kolu u trajanju:
01.09.2021. – 05.09.2021. 23:59h => izvlačenje 06.09.2021 – 2 dobitnika
06.09.2021. – 12.09.2021. 23:59h => izvlačenje 13.09.2021 – 2 dobitnika
13.09.2021. – 19.09.2021. 23:59h => izvlačenje 20.09.2021 – 2 dobitnika
20.09.2021. – 26.09.2021. 23:59h => izvlačenje 27.09.2021 – 2 dobitnika
27.09.2021. – 30.09.2021. 23:59h => izvlačenje 05.10.2021 – 2 dobitnika

Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od pojedinog dana izvlačenja na web stranici: www.CedevitaNagrade.com
Svi sudionici nagradne igre, sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu s objavom imena na stranici priređivača.

Dobitnike će se obavijestiti putem telefonskog poziva na broj koji je upisan prilikom sudjelovanja u roku od 8 dana od dana izvlačenja nagrade, a kako bi se dogovorili detalji oko preuzimanja nagrada. Ako se dobitnika ne uspije kontaktirati u roku od 8 dana, organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika.

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s priređivačem, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objave. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik je obvezan na zahtjev priređivača dati na uvid, dokaz identiteta koji odgovara podacima navedenim u poslanoj prijavi putem; web stranice i SMS , te prikaz original računa s istim brojem računa navedenog u prijavi.
Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog članka ne preuzme svoju nagradu, bit će putem telefona obaviješten o dobitku koji mora podići u naknadnom roku, koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 3. ovog članka ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu.

Pravila i prijava

Za prijavu putem web stranice kliknite OVDJE

Cedevita nagradna igra 2021 traje do 30.9.2021, a za detaljna pravila u PDF formatu kliknite OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE

Za sve najnovije nagradne igre klikni OVDJE